Data dodania: 2010-08-15 Ilość odsłon: 2020
Adaptacja budynku mieszkalnego z garażami na potrzeby osób niepełnosprawnych . Na podstawie umowy Nr.3/2007 rozpoczęto przystosowanie pomieszczeń mieszkalnych i garażowych na sale terapii zajęciowych oraz administracyjno-socjalnych . Pracy polegały na stworzeniu 4 sal prac ręcznych , sali komputerowej i pomieszczenie rehabilitacji ruchowej , a także gabinetu lekarskiego , kuchni ze stołówką i 4 pomieszczeń administracyjnych z magazynem. Wykonano ciągi komunikacyjne takie jak: powiększenie otworów drzwiowych , otworów przejściowych, otworów łazienkowych , stworzenie pomieszczeń socjalnych ( łazienki) do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich . oraz montaż urządzeń dla tych osób a także komunikacji pionowej ( zainstalowanie platformy do przewozu osób niepełnosprawnych). W budynku wymieniono 90% okien wstawiono w miejsce drzwi garażowych otwory okienne a także dobudowano na zewnątrz wiatrołap umożliwiający wjazd wózkiem do pomieszczenia pierwszego ogrzewanego oddzielonego od korytarzy wew. drugimi drzwiami. Zamontowano w ścianie pełnej klatki schodowej witrynę okienną di naświetlanie ciągów komunikacyjnych . Zakres robót został zwiększony o 40% do stanu zakładanego zwiększenia polegały na wprowadzeniu dużych otworów okiennych przeszkleniu i doświetleniu korytarzy , doświetleniu sal lekcyjnych przez drzwi aluminiowe o wymiarach 150x210, a także dobudowie wiatrołapów przeszklonego i zmienionego do wersji pierwotnej 80%. Konstrukcje wew. musiały być wykonane z elementach stalowych belki nadproża słupy a także klatka schodowa nowo powstała z piwnicy na poddasze musiała się opierać częściowo(słupy i belka) na elementach stalowych. Roboty branżowe elektryczne zmieniono w 100%. Centralne ogrzewanie w 100%. Kanalizacja 50%. Elektryka i przyłącze gazowe nowe. W wersji pierwotnej roboty branżowe w/w nie były wzięte pod uwagę a dokumentacje stworzono w między czasie (z natury). Posadzki i podbudowę pod posadzki musiano zmienić w 50% . Same posadzki 80% to jest gres, panel podłogowy, wykładziny. Roboty były wykonane z materiałem wykonawcy.