Data dodania: 2018-04-10 Ilo¶ć odsłon: 277
Konsultowali¶my projekt, współpracowali¶my z ekip± budowlan± przy dostosowaniu elementów stycznych ze strzech± (wykonanie konstrukcji, komina), wykonali¶my zabezpieczenie Sepatec, now± strzechę z kalenic± wrzosow± z kozłami dębowymi oraz przeciwpożarow± impregnację powierzchni. W zasadzie obiekt jest pod nasz± ci±gł± opiek± - serwisowali¶my go w okresie gwarancji i w ramach serwisu pogwarancyjnego. W ubiegłym roku czy¶cili¶my powierzchnię z mchu, wykonali¶my dodatkowe zabezpieczenie przed jego ponownym odrastaniem, zagę¶cili¶my połać.